Wat is smossen ?

iphoneApp

Met behulp van ‘smos.app’ kunnen klanten bestellingen doorgeven aan hun broodjeszaak, ofwel "smossen".

De bestellingen kunnen al dan niet eerst gecentraliseerd worden door een medewerker van een bepaald bedrijf die de verantwoordelijk is voor de bestellingen binnen het bedrijf aan de broodjeszaak.

De bestellingen die gedaan worden vanuit het bedrijf kunnen opgesplitst worden in twee categorieën. Bestellingen die cash betaald dienen te worden en bestellingen die gefactureerd dienen te worden aan het bedrijf.

Verder kan de verantwoordelijke van het bedrijf ook de contant te betalen bestellingen beheren door in- en uitgaven van de interne deelnemers aan het systeem op te volgen via een App. Anderzijds kan de broodjeszaak de bestellingen opvolgen en op die manier de bestelde zaken uitvoeren en leveren. Hiervoor heeft de broodjeszaak een (andere) app ter beschikking.

AppScreen1AppScreen2AppScreen3

Als Gebruiker

Bestellen van broodjes (product)
Overzicht bestellingen (historiek)
Sla je favoriete broodjes op
Alle nieuws en promoties onmiddellijk ontvangen
Steeds jou vertrouwde broodjeszaak bij de hand
Altijd up to date prijslijsten

Als Bedrijf

 

Verantwoordelijke beheerder mogelijk in bedrijf

Centralisatie bestellingen vanuit het bedrijf

Bestellingen voor anderen en/of bedrijf

Aanduiden of er cash betaald wordt of gefactureerd dient te worden

Doorzenden bestellingen

Beheer betalingen (Cash in – Cash uit per persoon)

Overzicht bestellingen (historiek)

Downloaden facturen (PDF formaat)